JobHulpMaatje wilde graag een plaatselijke stichting opzetten Amersfoort.

DP Service & Advies is gevraagd of ze als kartrekker wilde fungeren. Dit wil zeggen dat, samen met een werkgroep, het project werd opgezet in Amersfoort.

Hiervoor werden contacten gelegd met kerken, de burgerlijke gemeente en andere organisaties.

Daarnaast schrijft DP Service & Advies een projectplan voor het project in Amersfoort.

Tenslotte werd een stichting geformeerd en werden er subsidies aangevraagd bij een aantal organisaties.

Na de uitvoering van deze taken heeft DP Service & Advies de taak van coördinator op zich genomen.

Hierbij gaat het vooral om het aansturen van het project en haar vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie op jobhulpmaatjeamersfoort.nl