Kruiskamp

STICHTING KRUISKAMP

Algemene gegevens instelling

Stichting Kruiskamp

Postadres: Waterviolier 41, 3824GD Amersfoort

Emailadres:

RSIN: 820711779

KVK-nummer: 32151572

Bestuursleden

Dirk-Pieter Schalkwijk, voorzitter

Matthijs Goedvolk, penningmeester

Karin van Genderen, secretaris

Doelstelling

De stichting heeft vanuit het Christelijk geloof en levensbeschouwing, ten doel het bieden van faciliteiten, door middel van en het verrichten van activiteiten en werkzaamheden aan-, en het creëren van meerdere gemeenschappen die een relevante en creatieve uitdrukking vormen van de Christelijke gemeente in gebieden met weinig of geen kerkelijke presentie.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders krijgen geen enkele vergoeding.

Activiteiten verslag en meerjarenbeleidsplan 2021-2024

De stichting opereert sinds 2021 in een soort ‘slaapstand’. Sinds, samen met het team, is besloten om niet actief meer te streven naar het stichten van gemeenschappen, bleven de activiteiten beperkt tot incidentele activiteiten zoals een kerstdienst of het bijdragen aan een specifieke situatie in de wijk. Ook wordt er sinds dat besluit niet meer actief naar inkomsten gezocht en komen er ook geen giften meer binnen. De stichting is wel actief gebleven om eventueel in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Het is makkelijker om een bestaande stichting nieuw leven in te blazen dan een hele nieuwe stichting op te richten.

Relevante nieuwe ontwikkelingen blijven tot op heden uit. Het bestuur heeft daarom onlangs besloten om de ANBI-status van de stichting per 31-12-2023 te beëindigen. Indien mogelijk wordt op diezelfde datum de stichting opgeheven. Het overgebleven eigen vermogen wordt conform de statuten ter beschikking gesteld aan soortgelijke stichtingen met een ANBI-status.

Financiële resultaten

Zoals aangegeven, is de stichting sinds 2021 nauwelijks nog actief. De voornaamste kosten betreffen bankkosten. Daarnaast is er sprake van zeer beperkte kosten ten gevolge van incidentele activiteiten. De negatieve resultaten gaan ten laste van de algemene reserve.

Afbeelding1kruiskamp

 

Afbeelding2kruiskamp